Släktforskarvänner!

Vi närmar oss snabbt slutet på detta år som inte är likt något annat vi har upplevt. För klubben har det varit ett förlorat år i den meningen att vi inte har kunnat träffas och bedriva vår verksamhet som vi brukar. Det är inte konstigt om man därför undrar vad vi gjort för att drabbas av denna pandemi som lamslår det mesta av socialt umgänge.

När det gäller År 2021 kan vi kanske skymta ett ljus i tunneln, om vaccineringen slår väl ut, men vi tror att första halvåret blir fortsatt begränsat av pandemin.
Trots begränsningar och svårigheter gäller det att inte tappa sugen, vi kan ju faktiskt släktforska på egen hand, och via telefon eller digitala medier kan vi kommunicera med varandra om frågor vi söker svar på.

Med en spirande optimism ser vi dock fram emot 2021 som ett år där vi kan återgå till mera normala förhållanden med återupptagna möten, kurser samt släktforskarhjälp som vanligt.
Men fram tills vi vet bättre vad det nya året bjuder på följer vi de allmänna råden, var rädda om er och håll avstånd. Vi får spara kramarna ytterligare en tid.

 

    

  
Släktforskarhjälpen på Karlskoga bibliotek
är t. v. inställd

  Kontaktpersoner för släktforskarhjälp:

 Per-Erik Forsmark 070-657 32 17
 Håkan Karlsson 0586-560 26
 Anna-Britta Hinderson 070-343 09 75
 Anita Kihlström 0586-384 44

  
Klubbmöten

på grund av rådande omständigheter

INSTÄLLDA

 

  

Har du frågor om DNA och DNA-test?
kontakta Ann Gunnarsson
anngunnarsson@outlook.com

  

Hitta bland de gamla häradsekonomiska kartbladen i Värmland med hjälp av Länsstyrelsen Värmlands karttjänst

    

Register för Karlskoga härads bouppteckningar
för perioden 1718 – 1930

Har du problem att hitta bouppteckningar från Karlskoga härad? Med det här Excel-registret går det betydligt snabbare.

Drygt 10.000 namn med hänvisningar till bouppteckningar
Här kan du göra en beställning

    

Hemsidestips

Fri nerladdning av en
mängd fina antavlor

www.harrisknudsen.dk

  

Har du foton liggandes med lokalhistoriskt intresse, som du vill visa här på start- sidan? Maila in med en kort beskrivning. Se fler bilder.
Albumet uppdaterat
2010-05-
12

  
Du vet väl om:
att som klubbmedlem har du rabatt i Rötters bokhandel och på vissa webb-abonnemang.

Läs mer...

Vid kontakt med medlemmar får vi många brev och e-post i retur där mottagaren är okänd. Även telefonnummer som saknar abonnent.
Hjälp oss att hålla medlemsregistret aktuellt genom att uppdatera dina kontaktuppgifter här.
 
  
Svensk-amerikanska tidningar
  
Karlskoga. En hemsk olyckshändelse inträffade i Karlskoga kyrkoby den 20 okt. Tre arbetare voro vid skolhuset i Bregården sysselsatta med brunnsgräfning och hade hunnit öfver 40 fot [12 meter] ned i marken då ras  inträffade som fylde nästan hela brunnen och lefvande begrof en i bottnen varande arbetare, enkemannen Erik Johan Fallqvist från Immetorp.
 Den sålunda omkomne hade två barn samt stod just i begrepp att ingå äktenskap för andra gången. Lysning afkunnades för honom första gången dagen förut i Karlskoga kyrka. Under tre hela dygn har ett 30 tal personer oafbrutet arbetat med att få reda på den under jordraset begrafne, men ännu utan resultat.

Arbetaren, Fredagen den 21 november, 1890

  
Den här artikeln och mycket mer hittar du här: https://newspapers3.mnhs.org

  

Klubben verksamhet
  
2020

 
Årsmöte 13 februari
 
 

Eva Dällerud framförde föreställningen ”Jag, mamma och Förintelsen” se mer
Övrig information om vad som hände på årsmötet kommer.

 
Släktforskningens dag 18 januari
  

Utställning, försäljning av böcker mm. I Släkt-sök visades vad som redan finns om den släkt du är intresserad av. Kommunarkivet medverkade.
Årets tema: Officerare och soldater – deras liv och bostäder.

  

  
2019

 
Klubbmöte 21 november
  

Birgitta Westholm föreläste om Herrsjötorp och Bjurtjärn som handlade om hennes uppväxt i Herrsjötorp och hur livet på landsbygden kunde te sig under 40- och 50-talen. Dessa upplevelser och lokalhistoria finns dokumenterat i boken Herrsjötorp och Bjurtjärn i mitt hjärta.

 
Klubbmöte 26 september
  

Torbjörn Karlsson och Rolf Rondahl framträdde under programtiteln Bland utstickare och uttryckare som handlade företrädesvis om personer i Torbjörns egen släkt från Nysund och kosia i Karlskoga. Skrönor om dessa och andra mer eller mindre kända personer varvades med visor framförda av Rolf Rondahl på gitarr. Torbjörn har skrivit tre böcker om utstickare.

 
Kultur- och föreningskalaset 25 maj
  

Klubben var representerad på Korpkullen för att visa hur man släktforskar.

  
Klubbmöte 25 april
  

Per-Erik Forsmark berättade om egen släktforskning med bilder från barndomen och på vilka platser familjen varit bosatt.

  
Klubbmöte 21 mars
  

Föredrag av Cici Löfgren, verksam på ArkivDigitals kundtjänst i Lyrestad, där hon arbetat i 6 år. Totalt arbetar 35 personer på kundtjänst, varav 9 i Lyrestad. ArkivDigital grundades 2005. Affärsidén var ”att med så hög kvalitet som möjligt digitalisera historiskt källmaterial med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra forskare.” Företagets stora konkurrensfördel har redan från början varit att kunna erbjuda nytagna färgfotografier av arkivhandlingarna.

  
Årsmöte 14 februari
 
 

Årsmötet besöktes av ca 46 medlemmar som kommit för att ta del av årsmötesförhandlingar och Håkan Albinssons föredrag om Björkbornsolyckan 1940 med efterföljande uppspelning av poliskommissarie Rosvalls berättelse om olyckan. Till ordförande för mötet valdes Curt Conradsson och till sekreterare valdes Håkan Karlsson.

   
Släktforskningens dag 19 januari
  

Släktforskningens dag ägde rum i hörsalen på Karlskoga bibliotek. Rötterbokhandelns artiklar, böcker, cd-skivor, antavlor mm samt klubbens bouppteckningsregister fanns till försäljning. Under temat Fotografiet och släktforskningen visades bl a bilder ur Karlskoga Bergslags hembygdsförenings glasplåtsarkiv. Kommunarkivet tillika Folkrörelsearkivet visade skolhandlingar, fullmäktigeprotokoll, föreningsmatriklar mm.